Links beleid VVD en CDA strategische miskleun

Twee verkiezingen staan op het programma in de eerste helft van 2019. Provinciale Statenverkiezingen vinden plaats op 20 maart en Europese parlementsverkiezingen worden 23 mei gehouden.

Een grote herschikking van de rechterhelft van het Nederlandse politieke speelveld lijkt bij deze verkiezingen op stapel te staan. In opiniepeilingen wordt aangegeven dat de traditioneel centrumrechtse regeringspartijen VVD en CDA gezamenlijk op nog maar 32 zetels staan. Dit is een zeer grote terugval ten opzichte van hun gezamenlijke score van 52 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Het verlies van VVD en CDA komt grotendeels op conto van de opkomst van Thierry Baudet en zijn partij FvD. Illustratief voor de snel veranderende verhoudingen op de rechterflank is dat het ledental van FvD eind 2018 gestegen is tot boven dat van de VVD. De ledenaantallen van VVD en CDA zijn dalende.

Recorduitslag in de maak voor alternatief rechts

Wilders heeft met zijn PVV in de peilingen echter nauwelijks aan nieuwkomer FvD verloren. De alternatief-rechtse oppositiepartijen PVV en FvD zijn gezamenlijk dan ook zelfs gestegen tot 35 zetels; ruim 23% van de stemmen. De rechts-populisten behaalden tot dusverre recorduitslagen van nipt 17% van de stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 (LPF) en de Europese Parlementsverkiezingen van 2009 (PVV).

Opvallend: beide records vonden plaats tijdens een serieuze neergang van de economie.

De Nederlandse economie draaide vorig jaar nog goed, maar de internationale conjunctuur zal dit jaar van weinig steun meer zijn. Het consumentenvertrouwen staat in Nederland de laatste tijd eveneens flink onder druk. Met de onverstandige btw-verhoging achter de kiezen, klimaathysterie in full swing en gemeentelijke lastenstijgingen in aantocht, wordt het sentiment op korte termijn allicht niet beter. Het lijkt dan ook onaannemelijk dat het richting Provinciale Statenverkiezingen nog vanzelf goed gaat komen voor VVD en CDA. Een historisch debacle voor traditioneel rechts – en een recordresultaat voor alternatief rechts – zit er dit voorjaar waarschijnlijk aan te komen.

VVD en CDA onder druk gezet door opkomst Baudet

VVD en CDA hebben het gevaar dat Baudet voor hun positie vormt onderschat. Het is anders niet te verklaren dat Kabinet Rutte III niet in staat is geweest om beleid te formuleren waarmee FvD de wind uit de zeilen zou zijn genomen. In plaats daarvan hebben VVD en CDA zich op heterdaad laten betrappen met massa-immigratie, klimaathysterie, EU-soevereiniteitsoverdrachten en betutteling zichtbaar vastgeklemd onder hun armen. Dat deze centrumrechtse volkspartijen opzichtig een ideologisch links programma uitvoeren is een strategische miskleun.

Waar is de linkse tendens van deze nominaal rechtse partijen op terug te voeren? De kern van het probleem is waarschijnlijk dat het type linkse ideologie dat na de val van het socialisme/communisme prominent is geworden, ook zeer aantrekkelijk is voor de ééndimensionale belangen van het grootkapitaal.

Dat VVD en CDA gewillige instrumenten voor werkgevers en vooral voor multinationals zijn, is welbekend. Maar dat links zich te buiten gaat aan het propageren van immigratie, multiculturalisme, feminisme, klimaatbeleid en supra-nationalisme heeft de linkse activist in de praktijk ook tot voetsoldaat voor multinationals en internationale organisaties gemaakt. Het is evident dat de linkse multiculturalist en (de belangen van) het grootkapitaal elkaar vinden in de heersende neoliberale wereldbeschouwing.

Machtsverdeling tussen links en centrumrechts

Deze symbiose heeft de afgelopen decennia tot een opmerkelijke machtsverdeling geresulteerd. De neoliberale aristocratie kan daarin haar financiële hebzucht en haar hang naar status (baantjes) bevredigen. In de culturele sfeer wordt zij geflankeerd door een soort van linkse priesterkaste, die volop haar gesubsidieerde machtswellust op de burgers kan bot vieren. Het laatste met een escalatie van uiterst bevreemdende en modieuze dogma’s tot gevolg.

Het opvallende onder deze omstandigheden is dat het ogenschijnlijk niet meer uitmaakt of op de VVD of CDA of op de voormalige communisten van GroenLinks wordt gestemd. In alle gevallen is nominaal links beleid en lastenverzwaringen te verwachten. En in alle gevallen wordt gestemd voor het afvoeren van politieke invloed naar een bestuurdersklasse op supranationaal niveau, weg van de kiezers. Wellicht dat VVD – en CDA-stemmers in toenemende mate deze tendensen recentelijk niet meer te tolereren vinden. Het zou de snelle neergang van traditioneel rechts in de peilingen verklaren.

If the centre does not hold…

Als de gestage neergang van VVD en CDA in de nabije toekomst voortzet zal de Nederlandse politiek verder polariseren. Het kan betekenen dat de politieke zwaartepunten daadwerkelijk op de flanken terecht gaan komen; twee kampen met tegenovergestelde wereldbeelden. Het ene kamp wordt ideologisch bepaald door links: Jesse Klaver lijkt haar belangrijkste pion te zijn. In het kamp van alternatief-rechts is denkbaar dat Thierry Baudet uiteindelijk de meest prominente rol zal gaan spelen.

In dit scenario moeten we ons in het aanstaande post-Rutte tijdperk van de jaren ‘20 allicht opmaken voor een fikse politieke strijd. Of zal de roemruchte Poldercultuur zich uiteindelijk gaan bewijzen om in Nederland naar een bestuurbare middenweg te zoeken?

Als puntje bij paaltje komt is de bestuurdersklasse gericht op positie – en baantjesbehoud. De vraag is dan ook of ze bereid is nog veel verder te gaan in het najagen van quasireligieuze linkse obsessies op het gebied van klimaat of anderszins. Als het politieke en bestuurlijke establishment zich volledig zou verliezen in irrationeel en elitair wangedrag ligt een totale electorale implosie van de middenpartijen op de loer.

Het ligt dan ook in de rede dat vanuit het establishment – al dan niet pas na vervanging van Rutte en Buma – een daadwerkelijke zwenking gaat worden gemaakt. Maar of een eventuele zwenking nog op tijd zal gebeuren om dit voorjaar een zeer groot electoraal debacle voor VVD en CDA te voorkomen, is al met al twijfelachtig.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *