Over de auteur

Erwin Langewis studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte daarna vanaf 2001 ruim 15 jaar als macro-econoom bij de Research en Treasury afdelingen van NIBC Bank N.V. in Den Haag. Zijn interesses zijn onder meer conjunctuur en financiële markten, monetair beleid, geopolitiek, politieke filosofie en geschiedenis.